Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2017

Meziroční index spotřebitelských cen opět vzrostl

10.02.2017
Kód: 012024-17
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 0,8 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, rekreace a kultura, doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v prosinci.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny vajec vzrostly o 5,1 %, ceny sýrů o 1,0 %, ceny mléka o 1,7 % a ceny jogurtů o 8,5 %. Růst cen nastal i u dalších potravin. Ceny zeleniny byly vyšší o 3,3 %, z toho ceny brambor o 19,4 %. Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 1,8 %, masa o 0,7 %, olejů a tuků o 3,0 %, ovoce o 0,7 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura byl zejména důsledkem zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 8,0 %. V oddíle doprava pokračoval růst cen pohonných hmot, který byl v lednu 3,0 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,89 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (30,37 Kč/l) byly nejvyšší od září, resp. srpna 2015. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny lihovin o 3,6 % a ceny vína o 5,4 %. V oddíle bydlení byly vyšší zejména ceny plynu o 1,4 % (částečně vlivem ukončení platnosti slev z loňského ledna), elektřiny o 0,3 %, čistého nájemného o 0,9 %, vodného o 1,1 %, stočného o 0,5 %.

Na snižování cenové hladiny působil zejména pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 4,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily především ceny běžného pečiva o 3,7 % a ceny plodové zeleniny o 6,0 %. V oddíle bydlení byla nižší cena tepla a teplé vody o 0,8 % a cena za odvoz odpadků o 0,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 0,9 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v prosinci. Zvýšení meziroční cenové hladiny nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot zrychlily růst na 11,6 % (ze 4,3 % v prosinci). Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů v lednu vzrostly o 0,5 % (v prosinci o 3,1 %). V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti zmírnil cenový pokles na ‑0,5 % (z ‑1,2 % v prosinci).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v lednu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 2,7 %, vajec o 19,0 %, sýrů o 13,5 %, másla o 14,9 %, zeleniny o 5,2 %. Dalším v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 5,1 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly vyšší ceny lihovin o 0,8 %, vína o 0,7 % a tabákových výrobků o 6,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,4 % (z toho ceny v restauracích a kavárnách o 6,8 %). V oddíle bydlení se zvýšily ceny čistého nájemného o 2,1 %, vodného o 2,2 %, stočného o 2,4 %, elektřiny o 0,3 %, tepla o 0,8 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 2,7 %. Vliv na zvyšování cenové úrovně měly i ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde byly vyšší ceny pojištění o 3,0 % a ceny finančních služeb o 1,2 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působilo kromě poklesu cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti i snížení cen v oddíle pošty a telekomunikace (o 0,9 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 5,1 %.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 2,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 0,8 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 1,2 %, což je o 0,6 procentního bodu více než v listopadu. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 2,4 %), v České republice a v Lotyšsku (shodně o 2,1 %). Naopak pokles cen nastal ve třech zemích EU, z toho nejvíce v Bulharsku (o 0,5 %). Na Slovensku přešly ceny z listopadového poklesu o 0,2 % v růst o 0,2 % v prosinci. V Německu ceny vzrostly o 1,7 % (v listopadu o 0,7 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu HICP v ČR meziměsíčně o 0,8 % a meziročně o 2,3 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2017 je 1,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

 Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

_____________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail:
jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI:  9. 3. 2017

 

  • cisc021017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2015=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz