Zahraniční obchod - červenec 2010

Bilanci ovlivnil vyšší dovoz minerálních paliv

06.09.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů vzrostl v červenci meziročně v běžných cenách vývoz o 16,0 % a dovoz o 20,5 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 6,3 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Nepříznivý vliv na saldo měl především meziročně větší deficit obchodu s minerálními palivy o 5,0 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,2 % a dovoz o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 2,8 % a dovozu o 2,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 16,0 % (27,6 mld. Kč) a dovoz o 20,5 % (32,9 mld. Kč). Předstih růstu dovozu před vývozem trvá již pátý po sobě jdoucí měsíc. Vlivem posílení koruny vůči euru v červenci v průměru o 1,9 % a jejímu oslabení vůči dolaru v průměru o 7,6 % rostl vývoz a dovoz vyjádřený v eurech o 18,2 % a 22,8 %, zatímco v přepočtu na dolary se vývoz zvýšil o 7,2 % a dovoz o 11,4 %. Červenec 2010 měl o dva pracovní dny méně než červenec roku 2009.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 6,3 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Červencová bilance je kladná od roku 2008, nejvyšší aktivum bylo dosaženo v červenci 2009 (11,7 mld. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal zejména obchod s minerálními palivy, kde se prohloubil schodek o 5,0 mld. Kč. Přebytek klesl u průmyslového spotřebního zboží o 0,8 mld. Kč, surovin o 0,4 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 0,2 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo u strojů a dopravních prostředků (vzestup aktiva o 0,8 mld. Kč) a chemických výrobků (snížení pasiva o 0,4 mld. Kč). Bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty (deficit 3,1 mld. Kč) a nápoji a tabákem (přebytek 0,3 mld. Kč) zůstaly zhruba na úrovni července 2009.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 19,1 % (17,0 mld. Kč). Největší přírůstky byly zaznamenány u vývozu výpočetní techniky (o 4,3 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,9 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 3,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků vzrostl meziročně o 25,3 % (16,2 mld. Kč). Vyšší byl zejména dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 6,9 mld. Kč), výpočetní techniky (o 5,9 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,7 mld. Kč). Vývoz silničních vozidel meziročně vzrostl o 7,2 % (1,9 mld. Kč) a jejich dovoz pouze o 0,8 % (0,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 43,9 % (6,0 mld. Kč) vlivem vyššího dovozu zemního plynu (hodnotově o 80,0 %, naturálně o 33,9 %) a ropy (hodnotově o 44,8 %, naturálně o 13,6 %).

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 45,6 mld. Kč, který byl meziročně o 10,8 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU stouplo o 16,2 mld. Kč na 39,3 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 2,2 mld. Kč, Koreou o 1,2 mld. Kč a Ruskem o 1,1 mld. Kč. Přebytek byl vyšší v obchodě s Německem o 4,3 mld. Kč, Francií o 1,6 mld. Kč, Slovenskem o 1,3 mld. Kč a Spojeným královstvím o 0,9 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 5,9 % a dovoz o 3,3 %. Obchodní bilance vykázala aktivum 147,9 mld. Kč, které bylo o 61,4 mld. Kč vyšší. Růst kladného salda zaznamenaly stroje a dopravní prostředky o 28,9 mld. Kč, průmyslové spotřební zboží o 16,9 mld. Kč a suroviny o 7,9 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s minerálními palivy o 7,2 mld. Kč, chemickými výrobky o 5,0 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými tuky a oleji o 1,8 mld. Kč. Zhoršení bilance bylo zřejmé u potravin a živých zvířat (prohloubení záporného salda o 3,2 mld. Kč), polotovarů a materiálů (snížení aktiva o 3,1 mld. Kč) a nápojů a tabáku (pokles přebytku o 0,1 mld. Kč).

Přebytek obchodu se státy EU za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 71,5 mld. Kč na 542,8 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek nižší o 10,1 mld. Kč a činil 394,9 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě s Francií o 16,1 mld. Kč, Německem o 14,0 mld. Kč, Itálií o 13,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 12,5 mld. Kč, Španělskem o 12,3 mld. Kč, Slovenskem o 5,5 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 2,2 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 10,9 mld. Kč; deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 20,0 mld. Kč a Thajskem o 7,1 mld. Kč.

V lednu až červenci vzrostl vývoz o 14,9 % a dovoz o 16,2 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 1,7 mld. Kč na 88,3 mld. Kč.

Podle definitivních údajů za rok 2009 klesl meziročně vývoz o 13,5 % na 2 138,6 mld. Kč a dovoz o 17,3 % na 1 989,0 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 149,6 mld. Kč proti 67,2 mld. Kč v roce 2008.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní a údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 27. 8. 2010. • cvzo090610.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz