Zahraniční obchod - prosinec 2017

Deficit bilance se meziročně zlepšil

05.02.2018
Kód: 241018-17
 

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,2 mld. Kč, což byl v meziročním srovnání o 6,2 mld. Kč lepší výsledek.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnil především přírůstek kladné bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,5 mld. Kč.

Negativně se na celkovém saldu odrazilo prohloubení deficitu bilance se základními kovy o 1,6 mld. Kč, koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,0 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 0,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 35,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 5,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 0,8 mld. Kč na 36,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 2,2 % a dovoz o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a stagnaci dovozu.

V meziročním srovnání klesl v prosinci vývoz o 0,1 % (na 247,2 mld. Kč) a dovoz o 2,5 % (na 249,4 mld. Kč).

V roce 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 152,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 11,1 mld. Kč. V porovnání s rokem 2016 se zvýšil vývoz o 5,6 % a dovoz o 6,3 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v prosinci 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 309,4 mld. Kč a dovoz zboží 287,0 mld. Kč.

roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 stoupl v přeshraničním pojetí vývoz o 5,7 % a dovoz o 7,9 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 503,4 mld. Kč na 7 972,1 mld. Kč

Podle dat Eurostatu byl v listopadu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 3,1 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

__________________

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., ředitel sekce makroekonomických statistik, tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-17 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 3. 2018

 

  • cvzo020518.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz