Zahraniční obchod se zbožím - březen 2023

Obchodní bilance skončila již potřetí v řadě přebytkem

09.05.2023
Kód: 241018-23
 

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,9 mld. Kč, což byl meziročně o 28,1 mld. Kč lepší výsledek.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 18,9 mld. Kč (vývoz stoupl o 31,4 mld. Kč). Schodek obchodu s ropou a zemním plynem se vlivem nižších cen na světových trzích zmenšil o 10,8 mld. Kč. Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními vzrostlo o 3,3 mld. Kč a o stejnou částku byl menší deficit obchodu se základními kovy. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 6,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance ostatních dopravních prostředků o 2,5 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně zlepšila o 18,8 mld. Kč.

Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 9,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 7,7 % na 416,8 mld. Kč a dovoz o 0,4 % na 400,9 mld. Kč.
Březen 2023 měl stejný počet pracovních dní jako březen 2022.

„Meziroční růst vývozu byl i v březnu vyšší než u dovozu, obchodní bilance tak skončila již třetí měsíc za sebou v kladných číslech. Přispěl k tomu nejen meziroční nárůst vývozu motorových vozidel a jejich dílů přibližně o 37 %, ale i meziročně nižší hodnota dovozu ropy a zemního plynu o více než 44 %,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,3 % a dovoz o 0,6 %.

V lednu až březnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 39,6 mld. Kč ve srovnání s deficitem 12,0 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 9,7 % a dovoz o 4,8 %.

____________________

Metodické poznámky:
Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míř
e detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________
Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 a 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-23 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 06. 06. 2023

  • cvzo050923.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz