Tabulka č. 1
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010
  v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 159 837 156 307 3 530 174 413 159 081 15 332 109,1 101,8
únor 167 777 158 148 9 629 184 316 169 633 14 682 109,9 107,3
březen 195 240 174 406 20 834 219 596 202 279 17 317 112,5 116,0
leden až březen 522 853 488 861 33 993 578 325 530 993 47 331 110,6 108,6
duben 175 642 162 549 13 092 199 388 185 281 14 107 113,5 114,0
květen 165 877 153 834 12 043 205 236 193 441 11 796 123,7 125,7
červen 186 489 167 377 19 111 222 295 213 589 8 706 119,2 127,6
duben až červen 528 007 483 760 44 247 626 920 592 311 34 609 118,7 122,4
červenec 172 105 160 395 11 710 199 672 193 329 6 343 116,0 120,5
srpen 159 459 150 312 9 147          
září 196 834 179 983 16 851          
červenec až září 528 398 490 690 37 708          
říjen 197 634 181 203 16 431          
listopad 196 945 182 399 14 546          
prosinec 164 786 162 123 2 663          
říjen až prosinec 559 365 525 725 33 640          
leden až červenec 1 222 966 1 133 016 89 950 1 404 916 1 316 634 88 283 114,9 116,2
leden až prosinec 2 138 623 1 989 036 149 587          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
 
Údaje za rok 2009 jsou za leden až prosinec definitivní podle uzávěrky k  27. 8. 2010,
údaje za rok 2010 jsou za leden až červenec zpřesněné podle uzávěrky k  27. 8. 2010