Zahraniční obchod - srpen 2019

Pokles dovozu přispěl ke zlepšení bilance

07.10.2019
Kód: 241018-19
 

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld. Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,6 mld. Kč.

Deficit se zmenšil u bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,9 mld. Kč, ropy a zemního plynu o 2,6 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích) a chemických látek a přípravků o 1,2 mld. Kč. Kladné saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení se zvýšilo o 1,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 54,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,7 mld. Kč a dosáhl 44,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 1,0 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč a dovoz o 7,9 % na 269,8 mld. Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den méně než srpen předchozího roku.

V lednu až srpnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 117,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 41,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,5 % a dovoz o 1,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v srpnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 0,1 % a dovoz o 6,2 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 342,5 mld. Kč a dovoz zboží 310,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

___________________
Poznámky:
1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datové sady: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

241015-19 Zahraniční obchod ČR – údaje roku 2018 (roční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-rocni-udaje-2018

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 11. 2019

  • cvzo100719.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Pokles dovozu přispěl ke zlepšení bilance
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz