Zahraniční obchod - září 2010

Rychlejší růst dovozu před vývozem pokračoval

08.11.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,7 % a dovoz o 21,8 %. Obchodní bilance skončila aktivem 12,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,5 mld. Kč nižší. Nepříznivý vliv na saldo měl meziročně nižší přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,9 mld. Kč a hlubší deficit obchodu s minerálními palivy o 3,0 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,5 % a dovoz o 1,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,2 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 17,7 % (34,8 mld. Kč) a dovoz o 21,8 % (39,3 mld. Kč). Dovoz rostl rychleji než vývoz již sedmý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 74,1 mld. Kč na 450,9 mld. Kč a představoval nejvyšší zářijovou hodnotu obratu od vstupu České republiky do EU. Posílení CZK vůči EUR v průměru o 2,8 % znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (o 21,0 % a o 25,3 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD v průměru o 7,9 % byl růst vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší (o 8,4 % a o 12,3 %) než v korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 12,4 mld. Kč, který byl meziročně o 4,5 mld. Kč nižší. Od vstupu do EU byla hodnota zářijového aktiva nejvyšší v roce 2009 (16,9 mld. Kč). Ke zhoršení bilance došlo u strojů a dopravních prostředků (pokles kladného salda o 4,9 mld. Kč), minerálních paliv (prohloubení schodku o 3,0 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (zmenšení aktiva o 0,7 mld. Kč). Přebytek naopak vzrostl v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím (o 3,0 mld. Kč) a surovinami (o 0,7 mld. Kč) a deficit se zmenšil v obchodě s potravinami a živými zvířaty (o 0,2 mld. Kč). Bilance obchodu s chemickými výrobky (deficit 7,7 mld. Kč) a nápoji a tabákem (kladné saldo 0,1 mld. Kč) zůstaly na úrovni září 2009.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 17,0 % (18,1 mld. Kč). Největší přírůstky vývozu byly zaznamenány u výpočetní techniky (o 4,9 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,0 mld. Kč) a silničních vozidel (o 3,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků vzrostl meziročně o 31,0 % (23,0 mld. Kč). Stoupl zejména dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 7,9 mld. Kč, z čehož zhruba polovinu činil přírůstek dovozu fotosenzitivních polovodičových zařízení), výpočetní techniky (o 6,1 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 4,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 24,9 % (4,0 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu ropy (hodnotově o 30,1 %, naturálně o 13,2 %). Dovoz zemního plynu v hodnotovém vyjádření vzrostl o 29,3 %, v naturálním vyjádření se snížil o 9,8 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 51,2 mld. Kč, který byl meziročně o 7,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU vzrostl o 12,0 mld. Kč na 38,8 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 2,8 mld. Kč; přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem o 2,1 mld. Kč, Slovenskem o 1,4 mld. Kč a Německem o 0,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Nizozemskem o 1,4 mld. Kč. Pasivum se prohloubilo v obchodě s Čínou o 11,1 mld. Kč a Koreou o 1,1 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 11,4 % a dovoz o 10,4 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 132,4 mld. Kč, který byl o 31,9 mld. Kč vyšší.
Přebytek vzrostl v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím o 21,8 mld. Kč, stroji a dopravními prostředky o 12,6 mld. Kč a surovinami o 6,6 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo u živočišných a rostlinných olejů a tuků o 2,8 mld. Kč a chemických výrobků o 2,6 mld. Kč. Prohloubil se naopak deficit obchodu s minerálními palivy o 7,7 mld. Kč a potravinami a živými zvířaty o 2,7 mld. Kč. Polotovary a materiály a nápoje a tabák zaznamenaly pokles kladného salda o 4,2 mld. Kč a 0,2 mld. Kč.
Zahraniční obchod se státy EU zaznamenal za posledních dvanáct měsíců vzestup aktiva o 89,2 mld. Kč na 555,8 mld. Kč; se státy mimo EU se deficit zvětšil o 57,3 mld. Kč na 423,4 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Francií o 15,8 mld. Kč, Itálií o 13,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 11,5 mld. Kč, Slovenskem o 11,3 mld. Kč, Německem a Rakouskem (shodně o 10,1 mld. Kč). Schodek klesl v obchodě s Japonskem o 10,1 mld. Kč a Ruskem o 4,5 mld. Kč. Prohloubil se naopak deficit obchodu s Čínou o 45,2 mld. Kč, Koreou o 8,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 8,6 mld. Kč a Thajskem o 8,4 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 6,1 mld. Kč.

V lednu až září vzrostl vývoz o 16,2 % a dovoz o 18,7 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 17,1 mld. Kč na 98,8 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 97,8 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.


Analýza ČSÚ - Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 16 1, e-mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné.
Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. • cvzo110810.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz