Zahraniční obchod - září 2018

Dovoz rostl rychleji než vývoz

06.11.2018
Kód: 241018-18
 

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především zhoršení salda ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,2 mld. Kč a prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 2,5 mld. Kč v důsledku rostoucích cen. Přebytek se snížil u bilance strojů a zařízení o 0,7 mld. Kč a motorových vozidel o 0,5 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména menší deficit bilance základních kovů (meziročně o 1,5 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 62,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 11,8 mld. Kč na 48,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 vzrostl vývoz o 1,8 % na 301,8 mld. Kč a dovoz o 3,7 % na 288,1 mld. Kč.

V lednu až září 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 112,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 34,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,1 % a dovoz o 3,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v září 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,0 % a dovoz o 2,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,6 mld. Kč a dovoz zboží 326,8 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 3,1 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:

1) Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2) Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 a 2017 jsou definitivní, údaje 2018 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-18 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 12. 2018

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz