Tabulka č. 3
 
 
 
Struktura zahraničního obchodu podle teritoriálních seskupení   
 
    FOB/CIF (běžné ceny)
  Červenec 2010 Srpen 2009 až červenec 2010
v mil.Kč index 1) v mil.Kč index 1) podíl v %
VÝVOZ celkem 199 672 116.0 2 320 573 105.9 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 179 405 116.1 2 095 218 105.8 90.3
  z toho: EU 166 133 114.6 1 956 663 105.4 84.3
    z toho: Německo 61 540 114.8 734 817 105.1 31.7
                Slovensko 17 926 112.9 203 348 102.5 8.8
rozvojové ekonomiky 8 156 104.8 100 018 118.3 4.3
evropské tranzitivní ekonomiky 1 603 107.7 18 548 92.2 0.8
Společenství nezávislých států 8 349 125.2 83 806 93.7 3.6
    z toho: Rusko 5 830 128.1 54 876 93.3 2.4
ostatní 2) 2 007 131.7 21 662 146.5 0.9
    z toho: Čína 1 845 129.3 19 891 143.3 0.9
nespecifikováno 152 148.9 1 322 94.1 0.1
           
DOVOZ celkem 193 329 120.5 2 172 653 103.3 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 136 467 110.4 1 594 498 101.3 73.4
  z toho: EU 120 497 109.4 1 413 889 102.1 65.1
    z toho: Německo 46 244 108.6 567 508 104.0 26.1
                Slovensko 9 546 108.7 114 339 99.5 5.3
rozvojové ekonomiky 14 861 145.5 161 112 114.4 7.4
evropské tranzitivní ekonomiky 660 88.7 5 867 99.1 0.3
Společenství nezávislých států 15 558 155.6 163 101 100.2 7.5
    z toho: Rusko 10 076 130.8 116 946 95.1 5.4
ostatní 2) 24 944 164.9 239 398 112.1 11.0
    z toho: Čína 24 539 166.2 234 545 112.5 10.8
nespecifikováno 840 127.5 8 678 130.1 0.4
           
BILANCE celkem 6 343   147 920    
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 42 938   500 720    
  z toho: EU 45 636   542 774    
    z toho: Německo 15 296   167 310    
                Slovensko 8 380   89 008    
rozvojové ekonomiky -6 705   -61 094    
evropské tranzitivní ekonomiky 944   12 681    
Společenství nezávislých států -7 209   -79 295    
    z toho: Rusko -4 247   -62 069    
ostatní 2) -22 937   -217 736    
    z toho: Čína -22 694   -214 654    
nespecifikováno -688   -7 357    
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam.