Zahraniční obchod - květen 2010

Obrat vzrostl meziročně o čtvrtinu

07.07.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů vzrostl v květnu meziročně v běžných cenách vývoz o 24,4 % a dovoz o 25,9 %. Přebytek zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 0,6 mld. Kč a dosáhl 12,3 mld. Kč. Příznivě saldo ovlivnil růst aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,1 mld. Kč, záporně působilo prohloubení deficitu v obchodě s minerálními palivy o 4,7 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,8 % a dovozu o 1,0 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 24,4 % (40,4 mld. Kč) a dovoz o 25,9 % (39,8 mld. Kč). Květnové výsledky ovlivnil vyšší počet pracovních dní (o dva více než v květnu předchozího roku) a nízká srovnávací základna května 2009 (třetí nejnižší obrat roku 2009). Posílení koruny vůči euru a oslabení proti dolaru znamenalo vyšší růst zahraničního obchodu vyjádřeného v eurech (vývoz o 29,6 %, dovoz o 31,2 %) a nižší přírůstky v přepočtu na dolary (vývoz o 19,2 %, dovoz o 20,6 %) než při vyjádření v korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 12,3 mld. Kč, který byl ve srovnání s květnem 2009 o 0,6 mld. Kč vyšší. Květnová bilance je kladná nepřetržitě od roku 2004. Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy o 4,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 0,5 mld. Kč; přebytek klesl v obchodě s polotovary a materiály o 0,2 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. Přírůstek zaznamenalo kladné saldo obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,1 mld. Kč, surovinami o 1,1 mld. Kč a průmyslovým spotřebním zbožím o 0,6 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo u obchodu s potravinami a živými zvířaty a živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (shodně o 0,2 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků se celkově meziročně zvýšil o 25,8 % (22,7 mld. Kč), z čehož největší přírůstky zaznamenal vývoz silničních vozidel (o 8,5 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 5,5 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a zařízení stoupl o 29,3 % (18,6 mld. Kč). Vyšší byl hlavně dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 6,0 mld. Kč), výpočetní techniky (o 5,3 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 4,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 51,3 % (6,5 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu ropy (hodnotově o 77,4 %, naturálně o 13,9 %) a zemního plynu (hodnotově o 102,3 %, naturálně o 114,1 %).

Obchodní bilance se státy EU skončila aktivem 51,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 16,7 mld. Kč vyšší. Deficit se státy mimo EU se zvětšil na 39,0 mld. Kč ve srovnání s 22,8 mld. Kč v květnu 2009. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,9 mld. Kč, Francií o 2,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 2,0 mld. Kč, Španělskem o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,7 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 7,6 mld. Kč, Ruskem o 3,4 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 1,4 mld. Kč a Thajskem o 1,1 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se vývoz snížil o 0,1 % a dovoz o 4,2 %. Obchodní bilance vykázala aktivum 166,9 mld. Kč, které bylo o 90,5 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo u minerálních paliv (snížení deficitu o 29,7 mld. Kč), strojů a dopravních prostředků (vzestup aktiva o 28,9 mld. Kč), průmyslového spotřebního zboží (růst kladného salda o 15,9 mld. Kč), surovin (zvýšení přebytku o 10,8 mld. Kč), chemických výrobků (zmenšení schodku o 5,6 mld. Kč), živočišných a rostlinných olejů a tuků (snížení záporného salda o 0,9 mld. Kč) a nápojů a tabáku (růst aktiva o 0,5 mld. Kč). Prohloubil se naopak deficit obchodu s potravinami živými zvířaty o 2,2 mld. Kč a klesl přebytek obchodu s polotovary a materiály o 0,2 mld. Kč.

Přebytek obchodu se státy EU za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 42,2 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek nižší o 48,3 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Japonskem o 14,6 mld. Kč, Ruskem o 12,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 6,1 mld. Kč a Čínou o 2,4 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Francií o 12,9 mld. Kč, Německem o 12,5 mld. Kč, Itálií o 12,2 mld. Kč, Spojeným královstvím o 10,7 mld. Kč, Španělskem o 10,4 mld. Kč a Slovenskem o 2,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 15,7 mld. Kč a pokles kladného salda vykázala bilance obchodu s Nizozemskem o 5,0 mld. Kč a Rumunskem o 4,6 mld. Kč.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 14,1 % a dovoz o 13,2 %. Přebytek obchodní bilance meziročně vzrostl o 15,2 mld. Kč na 74,7 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,3 % a přijetí od 98,4 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 1 61, e-mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se v roce 2010 změnil z dříve používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 a 2010 jsou předběžné. Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010. • cvzo070710.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz