Zahraniční obchod - březen 2010

Dovoz rostl rychleji než vývoz

07.05.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů vzrostl v březnu meziročně v běžných cenách vývoz o 12,7 % a dovoz o 15,8 %. Kladné saldo dosáhlo 18,3 mld. Kč a bylo ve srovnání s březnem 2009 o 2,7 mld. Kč nižší. Zhoršila se zejména bilance obchodu s polotovary a materiály, kde kleslo aktivum o 3,8 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 5,2 % a dovoz o 4,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,8 % a dovozu o 1,7 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 12,7 % (24,7 mld. Kč) a dovoz o 15,8 % (27,4 mld. Kč). Vývoz roste nepřetržitě již pátý po sobě jdoucí měsíc, dovoz vykazuje meziroční přírůstek od ledna 2010. Obrat zahraničního obchodu dosáhl v březnu 2010 nejvyšší hodnoty (420,8 mld. Kč) od října 2008 a přiblížil se nejvyššímu březnovému obratu v historii České republiky (421,8 mld. Kč) v roce 2007. V důsledku posílení CZK vůči euru a zejména dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 20,1 %, dovoz o 23,4 %) a na dolary (vývoz o 25,0 %, dovoz o 28,5 %). Březen 2010 měl o jeden pracovní den více než březen 2009.

Obchodní bilance skončila přebytkem 18,3 mld. Kč, který byl proti březnu 2009, kdy bylo zaznamenáno nejvyšší kladné saldo od vzniku České republiky (21,0 mld. Kč), o 2,7 mld. Kč nižší. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (přebytek klesl o 3,8 mld. Kč), vzrostl deficit obchodu s minerálními palivy o 2,6 mld. Kč, potravinami a živými zvířaty o 0,9 mld. Kč a chemickými výrobky o 0,3 mld. Kč. Naopak se zlepšila bilance obchodu (růst aktiva) s průmyslovým spotřebním zbožím o 2,5 mld. Kč, stroji a dopravními prostředky o 0,9 mld. Kč, surovinami o 1,1 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků celkově vzrostl o 13,1 % (13,7 mld. Kč), z čehož největší přírůstky vývozu zaznamenala silniční vozidla (o 5,3 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 4,6 mld. Kč) a výpočetní technika (o 2,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl vyšší o 17,8 % (12,8 mld. Kč). Stoupl zejména dovoz výpočetní techniky (o 4,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,4 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 24,6 % (3,4 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil hodnotově o 28,4 %, naturálně klesl o 8,2 %; dovoz zemního plynu byl vyšší v hodnotovém vyjádření o 34,1 %, v naturálním vyjádření o 92,4 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila aktivem 50,2 mld. Kč (meziročně o 0,8 mld. Kč vyšším), se státy mimo EU bylo saldo záporné 31,9 mld. Kč (deficit se ve srovnání s březnem předchozího roku zvětšil o 3,5 mld. Kč). Přebytek stoupl v obchodě s Itálií o 1,8 mld. Kč, Slovenskem o 1,2 mld. Kč, Rakouskem o 1,0 mld. Kč a klesl v obchodě s Německem o 4,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,5 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Ruskem o 2,4 mld. Kč a Čínou o 1,8 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci klesl vývoz o 6,9 % a dovoz o 11,3 %. Obchodní bilance vykázala přebytek 164,7 mld. Kč, který byl o 97,0 mld. Kč vyšší. Příznivý vývoj bilance byl patrný ve všech zbožových třídách vyjma potravin a živých zvířat, kde se prohloubilo záporné saldo o 3,2 mld. Kč. Zmenšil se deficit obchodu s minerálními palivy o 49,2 mld. Kč, chemickými výrobky o 9,3 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 0,2 mld. Kč. Vzrostl přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky o 15,0 mld. Kč, průmyslovým spotřebním zbožím o 11,6 mld. Kč, surovinami o 11,0 mld. Kč, polotovary a materiály o 3,2 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč.

Kladné saldo se státy EU se zvýšilo o 3,5 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek nižší o 93,5 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 27,0 mld. Kč, Čínou 17,6 mld. Kč, Japonskem o 17,5 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 9,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Německem o 17,2 mld. Kč, Itálií o 7,9 mld. Kč, Francií o 7,7 mld. Kč a Spojeným královstvím o 7,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 21,0 mld. Kč; přebytek klesl v obchodě se Slovenskem o 6,6 mld. Kč a Rumunskem o 5,8 mld. Kč.


V lednu až březnu vzrostl vývoz o 10,7 % a dovoz o 8,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 47,3 mld. Kč a byl tak meziročně o 13,0 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 94,7 % a přijetí od 93,2 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Analýza ČSÚ - Vývoj zahraničního obchodu v 1. čtvrtletí 2010
Poznámka:
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se v roce 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 a 2010 jsou předběžné. Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010. • cvzo050710.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz