Tabulka č. 4
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. EUR
 
 
 
  v mil. EUR FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 5 883 5 753 130 6 673 6 087 587 113.4 105.8
únor 5 895 5 557 338 7 096 6 530 565 120.4 117.5
březen 7 170 6 405 765 8 598 7 920 678 119.9 123.7
leden až březen 18 949 17 715 1 233 22 367 20 537 1 830 118.0 115.9
duben 6 564 6 074 489 7 877 7 320 557 120.0 120.5
květen 6 204 5 753 450 7 996 7 537 460 128.9 131.0
červen 7 025 6 305 720 8 623 8 285 338 122.7 131.4
duben až červen 19 793 18 133 1 660 24 496 23 142 1 355 123.8 127.6
červenec 6 674 6 220 454 7 891 7 640 251 118.2 122.8
srpen 6 217 5 860 357          
září 7 765 7 100 665          
červenec až září 20 656 19 181 1 475          
říjen 7 650 7 014 636          
listopad 7 626 7 062 563          
prosinec 6 319 6 217 102          
říjen až prosinec 21 595 20 293 1 301          
leden až červenec 45 416 42 068 3 347 54 754 51 319 3 435 120.6 122.0
leden až prosinec 80 992 75 322 5 670          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na EUR je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.