Zahraniční obchod - říjen 2018

Vývoz i dovoz meziročně výrazně vzrostl

07.12.2018
Kód: 241018-18
 

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,7 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 4,9 mld. Kč (v důsledku vyššího dovozu a rostoucích cen) a chemických látek a přípravků o 1,3 mld. Kč. Meziročně bylo o 4,7 mld. Kč horší saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,3 mld. Kč a lepší bilance pryžových a plastových výrobků o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 67,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 12,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 15,7 mld. Kč na 59,8 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,8 %.

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 vzrostl vývoz o 9,0 % na 344,4 mld. Kč a dovoz o 10,3 % na 338,7 mld. Kč. Říjen 2018 měl o jeden pracovní den více než říjen předchozího roku.

V lednu až říjnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 116,2 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 39,6 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,8 % a dovoz o 4,4 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v říjnu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 10,2 % a dovoz o 10,4 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 429,1 mld. Kč a dovoz zboží 392,7 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v září 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,2 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

_____________________
Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2016 a 2017 jsou definitivní, údaje 2018 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 1. 2019

  • cvzo120718.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Meziroční růst vývozu i dovozu
  • Vyjádření Karla Krále, ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz