Zahraniční obchod se zbožím - únor 2024

Kladné saldo meziročně vzrostlo o 19,7 mld. Kč

08.04.2024
Kód: 241018-24
 

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,6 mld. Kč, který byl meziročně o 19,7 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 8,6 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 7,4 mld. Kč. Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními a ostatními dopravními prostředky se meziročně zvýšilo shodně o 3,0 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 2,8 mld. Kč. O stejnou částku se snížil přebytek obchodu s elektřinou. Schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se prohloubil o 2,0 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v únoru meziročně zvýšil o 9,9 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 18,9 mld. Kč.

Meziročně stoupl vývoz o 10,2 % na 397,1 mld. Kč a dovoz o 4,9 % na 362,5 mld. Kč. Únor 2024 měl o jeden pracovní den více než únor 2023.

„Po deseti měsících vzrostl meziročně dovoz, růst byl zaznamenán současně i na straně vývozu. Meziroční nárůsty se na obou stranách obchodu projevily zejména u motorových vozidel a jejich dílů, ale i u počítačů, elektronických a optických zařízení,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně po sezónním očištění se zvýšil vývoz o 8,6 % a dovoz o 4,4 %.

V lednu až únoru 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 40,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 17,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,1 %.


____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 a 2024 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance  tel. 274 054 144 , e-mail: jana.mazankova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 5. 2024

 

  • cvzo040824.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz