Tabulka č. 5
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. USD
 
 
 
  v mil. USD FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 7 784 7 612 172 9 524 8 687 837 122.4 114.1
únor 7 537 7 104 433 9 711 8 937 774 128.8 125.8
březen 9 348 8 350 997 11 667 10 747 920 124.8 128.7
leden až březen 24 668 23 066 1 602 30 902 28 371 2 531 125.3 123.0
duben 8 655 8 010 645 10 565 9 817 747 122.1 122.6
květen 8 476 7 860 615 10 043 9 466 577 118.5 120.4
červen 9 847 8 838 1 009 10 526 10 114 412 106.9 114.4
duben až červen 26 978 24 709 2 270 31 134 29 397 1 737 115.4 119.0
červenec 9 408 8 768 640 10 090 9 770 321 107.2 111.4
srpen 8 871 8 362 509          
září 11 303 10 335 968          
červenec až září 29 582 27 465 2 117          
říjen 11 335 10 393 942          
listopad 11 374 10 534 840          
prosinec 9 237 9 088 149          
říjen až prosinec 31 947 30 015 1 932          
leden až červenec 61 055 56 543 4 512 72 126 67 537 4 588 118.1 119.4
leden až prosinec 113 176 105 256 7 920          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na USD je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.