Zahraniční obchod - červenec 2017

Bilance v červenci byla záporná

06.09.2017
Kód: 241018-17
 

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,1 mld. Kč, který byl meziročně o 1,9  mld. Kč větší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 3,4 mld. Kč a základními kovy o 1,7 mld. Kč. Přebytek bilance ostatních dopravních prostředků se meziročně snížil o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl růst přebytku bilance s motorovými vozidly, přívěsy a návěsy o 4,0 mld. Kč a také menší deficit u bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty (o 3,1 mld. Kč) a počítači, elektronickými a optickými přístroji (o 0,8 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červenci přebytkem 38,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 9,5 mld. Kč na 39,7 mld. Kč.

Oproti červnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 10,8 % a dovoz o 6,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 4,2 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 5,8 % (na 240,1 mld. Kč) a dovoz o 6,6 % (na 242,1 mld. Kč).

V lednu až červenci 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 113,3 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,5 % a dovoz o 7,4 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2016 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 1,1 % na 3 299,1 mld. Kč a dovoz o 0,1 % na 3 135,5 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 163,7 mld. Kč ve srovnání s 131,0 mld. Kč v roce 2015.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v červenci 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 6,1 % a dovoz o 8,4 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 295,5 mld. Kč a dovoz hodnoty 275,1 mld. Kč.

Podle definitivních údajů přeshraničního pojetí za rok 2016 vzrostl meziročně vývoz o 2,3 % na 3 974,0 mld. Kč a dovoz o 0,5 % na 3 494,7 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-17 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 10. 2017

 

  • cvzo090617.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz