Zahraniční obchod se zbožím - březen 2020

Výrazný pokles vývozu, dovozu i přebytku bilance

07.05.2020
Kód: 241018-20
 

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,1 mld. Kč, který byl meziročně o 12,6 mld. Kč nižší.

Celkový zahraniční obchod se zbožím1) včetně obchodní bilance2) ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru (odstávky výroby a uzavření firem). Největší pokles kladného salda byl zaznamenán u motorových vozidel (o 12,9 mld. Kč), dále pak u elektrických zařízení (o 3,9 mld. Kč) a strojů a zařízení (o 2,2 mld. Kč). Deficit se prohloubil u bilance základních farmaceutických výrobků (o 3,1 mld. Kč) a počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 1,7 mld. Kč).

Na celkovou bilanci působil příznivě zejména menší deficit zahraničního obchodu s ropou a zemním plynem o 5,5 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství) a se základními kovy o 3,1 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v březnu přebytkem 42,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 15,9 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 3,2 mld. Kč a dosáhl 37,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 12,1 % a dovoz o 8,6 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 2,5 %) a dovozu (o 4,5 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 13,3 % na 284,4 mld. Kč a dovoz o 9,9 % na 281,3 mld. Kč. Březen 2020 měl o jeden pracovní den více než březen 2019.

V lednu až březnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 40,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 8,2 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 5,1 % a dovoz o 4,5 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:

https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

_________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se mění způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

__________________________
Poznámky:
1)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
3)
EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail:
miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:

https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr 
241014-19 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 8. 6. 2020

  • cvzo050720.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Výrazný pokles vývozu, dovozu i přebytku bilance
  • Vyjádření Stanislava Konvičky, vedoucího oddělení obchodní bilance ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz