Zahraniční obchod - září 2017

Vývoz i dovoz se meziročně mírně zvýšil

03.11.2017
Kód: 241018-17
 

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 20,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu motorovými vozidly o 2,1 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,7 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 1,2 mld. Kč. Schodek se zmenšil u bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky a přípravky o 1,4 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 3,7 mld. Kč a základními kovy o 2,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 57,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 6,7 mld. Kč na 35,7 mld. Kč.

Oproti srpnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 2,1 % a dovoz o 2,9 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 0,7 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 1,8 % (na 293,8 mld. Kč) a dovoz o 1,6 % (na 273,6 mld. Kč).

V lednu až září 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 139,3 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 5,9 % a dovoz o 6,7 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v září 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,3 % a dovoz o 2,1 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 354,8 mld. Kč a dovoz hodnoty 312,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,2 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

_____________________

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.
 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-17 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 12. 2017

 

  • cvzo110317.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz