Zahraniční obchod - leden 2018

Přebytek bilance meziročně klesl

09.03.2018
Kód: 241018-18
 

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,9 mld. Kč, který byl meziročně o 9,4 mld. Kč nižší.


Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 5,5 mld. Kč (pokles vývozu o 3,7 mld. Kč) a prohloubení deficitu bilance obchodu se základními kovy o 1,9 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 1,6 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl v meziročním srovnání hlavně menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 1,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu přebytkem 60,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,4 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 3,1 mld. Kč na 46,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,4 % a dovoz o 4,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 2,7 %.

Ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostl v lednu 2018 vývoz o 2,4 % (na 292,6 mld. Kč) a dovoz o 6,2 % (na 280,7 mld. Kč).

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v lednu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 3,6 % a dovoz o 8,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 360,1 mld. Kč a dovoz zboží 328,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v roce 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 a 2018 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., ředitel sekce makroekonomických statistik, tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 4. 2018

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz