Zahraniční obchod - září 2019

Výrazně vyšší přebytek bilance

06.11.2019
Kód: 241018-19
 

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 25,1 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) ovlivnil příznivě především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,3 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 14,0 mld. Kč.

Saldo ostatních dopravních prostředků se přechodem z pasiva do aktiva zlepšilo o 2,8 mld. Kč a deficit bilance ropy a zemního plynu se zmenšil o 1,8 mld. Kč. Kladné saldo se stroji a zařízeními se meziročně zvýšilo o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,3 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 71,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 3,4 mld. Kč a dosáhl 44,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,7 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a stagnaci dovozu.

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 8,0 % na 324,7 mld. Kč a dovoz o 3,4 % na 299,7 mld. Kč. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než září předchozího roku.

V lednu až září 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 141,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 54,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,0 % a dovoz o 2,0 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v září 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 9,1 % a dovoz o 4,8 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 404,8 mld. Kč a dovoz zboží 349,6 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

________________
Poznámky:
1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datové sady: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

241014-19 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 12. 2019

  • cvzo110619.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Výrazně vyšší přebytek bilance
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz