Zahraniční obchod se zbožím - leden 2020

Přebytek bilance se meziročně mírně snížil

09.03.2020
Kód: 241018-20
 

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,1 mld. Kč, který byl meziročně o 2,4 mld. Kč nižší.

Příznivě celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) ovlivnil především růst přebytku bilance s motorovými vozidly o 5,4 mld. Kč (díky meziročnímu přírůstku vývozu o 5,8 mld. Kč) a pryžových a plastových výrobků o 1,0 mld. Kč. Dále se zmenšilo pasivum bilance se základními kovy o 1,2 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,4 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 1,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu 2020 přebytkem 72,6 mld. Kč, což byla zhruba stejná hodnota jako v lednu předchozího roku. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,3 mld. Kč a dosáhl 56,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,6 % a dovoz o 3,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a dovozu (o 1,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,3 % na 303,8 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 0,5 % na 288,7 mld. Kč. Leden 2020 měl stejný počet pracovních dní jako leden 2019.

 

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

___________________
Upozornění na změny:
Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky budou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu bude prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se mění způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail:
miluse.kavenova@czso.cz

Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

Termín
zveřejnění další Rychlé informace: 6. 4. 2020

 

  • cvzo030920.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Přebytek bilance se meziročně mírně snížil
  • Vyjádření Vladimíra Cáby z odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz