Tabulka č. 2
 
 
 
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4
 
 
 
Červenec v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
Třídy SITC, rev. 4 Celkem Potraviny a živá zvířata Nápoje
a tabák
Suroviny nepoživatelné,
s výjimkou paliv
Minerální paliva, maziva
a příbuzné materiály
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie
a příbuzné výrobky, j.n.
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje
a dopravní prostředky
Průmyslové spotřební zboží Komodity
a předměty obchodu, j.n.
0-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009                       
vývoz 172 105 5 881 1 627 4 815 6 444 262 12 268 31 611 88 921 20 140 136
dovoz 160 395 8 840 1 270 4 022 13 617 603 19 706 29 769 63 991 18 410 168
bilance 11 710 -2 959 357 793 -7 173 -340 -7 438 1 842 24 931 1 730 -32
podíl na vývozu v % 100.0 3.4 0.9 2.8 3.7 0.2 7.1 18.4 51.7 11.7 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 5.5 0.8 2.5 8.5 0.4 12.3 18.6 39.9 11.5 0.1
2010                        
vývoz 199 672 6 085 1 582 6 064 7 393 285 14 083 37 045 105 880 21 013 241
dovoz 193 329 9 180 1 306 5 719 19 595 380 21 161 35 421 80 187 20 117 263
bilance 6 343 -3 095 277 344 -12 202 -95 -7 078 1 624 25 693 896 -22
podíl na vývozu v % 100.0 3.0 0.8 3.0 3.7 0.1 7.1 18.6 53.0 10.5 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 4.7 0.7 3.0 10.1 0.2 10.9 18.3 41.5 10.4 0.1
Vývoz - index 1) 116.0 103.5 97.2 125.9 114.7 108.8 114.8 117.2 119.1 104.3 177.4
Dovoz - index 1) 120.5 103.8 102.8 142.2 143.9 63.0 107.4 119.0 125.3 109.3 156.8
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.