Zahraniční obchod - červen 2010

Výrazný předstih růstu dovozu před vývozem

06.08.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů vzrostl v červnu meziročně v běžných cenách vývoz o 19,7 % a dovoz o 28,0 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 10,4 mld. Kč, který byl meziročně o 9,9 mld. Kč nižší. Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy o 4,9 mld. Kč a klesl přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,5 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,8 % a dovoz o 5,7 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 2,0 % a dovozu o 2,8 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 19,7 % (36,6 mld. Kč) a dovoz o 28,0 % (46,5 mld. Kč). Tempo růstu dovozu bylo vyšší než tempo růstu vývozu o 8,3 p. b. Předstih růstu dovozu před vývozem trvá již čtvrtý po sobě jdoucí měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 83,1 mld. Kč a dosáhl nejvyšší červnové hodnoty od roku 1993. Vlivem posílení koruny vůči euru v průměru v červnu o 3,0 % a jejímu oslabení vůči dolaru v průměru o 10,3 % rostl vývoz a dovoz vyjádřený v eurech o 23,2 % a 31,8 %, zatímco v přepočtu na dolary se vývoz zvýšil o 7,3 % a dovoz o 14,8 %. Červen 2010 měl stejný počet pracovních dní jako červen roku 2009.

Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek 10,4 mld. Kč, který byl ve srovnání s červnem 2009 o 9,9 mld. Kč nižší. Červnová bilance je kladná nepřetržitě od roku 2004, v roce 2009 bylo aktivum nejvyšší (20,3 mld. Kč). Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy o 4,9 mld. Kč a potravinami a živými zvířaty o 0,7 mld. Kč a klesl přebytek u strojů a dopravních prostředků o 4,5 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 0,6 mld. Kč. Vzestup aktiva zaznamenal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,4 mld. Kč a schodek obchodu s chemickými výrobky se zmenšil o 0,2 mld. Kč. Kladné saldo obchodu se surovinami a s nápoji a tabákem zůstalo zhruba na úrovni června 2009 (1,8 mld. Kč a 0,5 mld. Kč).

Celkový vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 20,3 % (20,4 mld. Kč) a 36,6 % (24,9 mld. Kč). U vývozu byly největší přírůstky zaznamenány u silničních vozidel (o 6,2 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 5,3 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 4,8 mld. Kč). Dovoz byl vyšší zejména u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 7,2 mld. Kč), výpočetní techniky (o 6,7 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 4,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 51,0 % (6,9 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu ropy (hodnotově o 93,3 %, naturálně o 32,6 %) a zemního plynu (hodnotově o 53,4 %, naturálně o 37,5 %).

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 51,6 mld. Kč, který byl meziročně o 10,3 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU se zvětšilo o 20,2 mld. Kč na 41,1 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,1 mld. Kč, Koreou o 2,3 mld. Kč a Ruskem o 1,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Francií o 2,7 mld. Kč, Španělskem o 1,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,3 mld. Kč, Itálií o 1,1 mld. Kč, Německem o 0,7 mld. Kč a Slovenskem o 0,3 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se vývoz zvýšil o 3,0 %, dovoz klesl o 0,3 %. Obchodní bilance vykázala aktivum 155,1 mld. Kč, které bylo o 72,1 mld. Kč vyšší. Přebytek vzrostl v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 25,4 mld. Kč, průmyslovým spotřebním zbožím o 16,9 mld. Kč, surovinami o 9,2 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,3 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo v obchodě s minerálními palivy o 18,5 mld. Kč, chemickými výrobky o 5,1 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými tuky a oleji o 1,2 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty (prohloubení deficitu o 3,4 mld. Kč) a polotovary a materiály (pokles přebytku o 1,4 mld. Kč).

Přebytek obchodu se státy EU za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 52,3 mld. Kč na 529,5 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek nižší o 19,8 mld. Kč a činil 374,4 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Francií o 15,3 mld. Kč, Itálií o 12,9 mld. Kč, Španělskem o 12,3 mld. Kč, Spojeným královstvím o 11,9 mld. Kč, Německem o 8,7 mld. Kč a Slovenskem o 2,2 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Japonskem o 14,7 mld. Kč a Ruskem o 7,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 12,5 mld. Kč; deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 8,1 mld. Kč, Thajskem o 5,9 mld. Kč a Koreou o 5,3 mld. Kč.

V lednu až červnu vzrostl vývoz o 15,0 % a dovoz o 15,8 %. Přebytek obchodní bilance meziročně vzrostl o 3,4 mld. Kč na 83,2 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,1 % a přijetí od 98,1 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Analýza ČSÚ - Vývoj zahraničního obchodu v 1. pololetí 2010Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-m ail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10), /csu/czso/ep-6
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se v roce 2010 změnil z dříve používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 a 2010 jsou předběžné. Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010. • cvzo080610.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz