Zahraniční obchod - srpen 2010

Nízký přebytek obchodní bilance

07.10.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů vzrostl v srpnu meziročně v běžných cenách vývoz o 23,0 % a dovoz o 30,1 %. Obchodní bilance skončila aktivem 0,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 8,6 mld. Kč nižší. Nepříznivý vliv na saldo měl především meziročně nižší přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky o 6,1 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,9 % a dovozu o 1,4 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 23,0 % (36,6 mld. Kč) a dovoz o 30,1 % (45,2 mld. Kč). Předstih růstu dovozu před růstem vývozu trvá již šestý měsíc. Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna srpna 2009 (nejnižší měsíční obrat roku 2009). Posílení CZK vůči EUR znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (o 27,1 % a o 34,5 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD byl růst vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší (o 14,9 % a o 21,5 %) než v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 0,5 mld. Kč, který byl meziročně o 8,6 mld. Kč nižší. Zhoršení bilance (poklesem přebytku o 6,1 mld. Kč) zaznamenal obchod se stroji a dopravními prostředky. Prohloubil se deficit obchodu s minerálními palivy o 3,0 mld. Kč, chemickými výrobky o 1,3 mld. Kč a potravinami a živými zvířaty o 0,3 mld. Kč. Vzrostl naopak přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím a surovinami (shodně o 0,7 mld. Kč) a polotovary a materiály o 0,3 mld. Kč. Bilance obchodu s nápoji a tabákem (aktivum 0,3 mld. Kč) zůstala zhruba na úrovni srpna 2009.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 22,2 % (18,5 mld. Kč). Největší přírůstky vývozu byly zaznamenány u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,9 mld. Kč), silničních vozidel (o 3,2 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků vzrostl meziročně o 41,8 % (24,6 mld. Kč). Vyšší byl zejména dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 8,8 mld. Kč), výpočetní techniky (o 5,9 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 4,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 24,9 % (3,9 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu ropy (hodnotově o 42,5 %, naturálně o 12,6 %). Dovoz zemního plynu v hodnotovém vyjádření vzrostl o 11,6 %, v naturálním vyjádření se snížil o 21,9 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 38,9 mld. Kč, který byl meziročně o 5,9 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU se zvětšilo o 14,5 mld. Kč na 38,4 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,3 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 1,4 mld. Kč, Koreou o 1,3 mld. Kč a Irskem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 1,9 mld. Kč, Německem o 1,8 mld. Kč a Rakouskem o 1,3 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 1,7 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 8,3 % a dovoz o 6,6 %. Obchodní bilance vykázala aktivum 137,3 mld. Kč, které bylo o 43,2 mld. Kč vyšší. Růst kladného salda zaznamenaly stroje a dopravní prostředky o 19,5 mld. Kč, průmyslové spotřební zboží o 17,9 mld. Kč a suroviny o 6,8 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s chemickými výrobky o 3,6 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými tuky a oleji o 2,4 mld. Kč. Ke zhoršení bilance došlo u polotovarů a materiálů (snížení aktiva o 3,6 mld. Kč), potravin a živých zvířat (prohloubení záporného salda o 3,5 mld. Kč), minerálních paliv (zvětšení deficitu o 0,1 mld. Kč) a nápojů a tabáku (pokles přebytku o 0,1 mld. Kč).

Přebytek obchodu se státy EU za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 78,6 mld. Kč na 547,6 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek větší o 35,4 mld. Kč a činil 410,3 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě s Francií o 16,0 mld. Kč, Itálií o 13,8 mld. Kč, Německem o 13,7 mld. Kč, Spojeným královstvím o 12,6 mld. Kč, Španělskem o 10,9 mld. Kč a Slovenskem o 8,4 mld. Kč. Deficit klesl v obchodě s Japonskem o 10,8 mld. Kč a Ruskem o 2,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 9,4 mld. Kč; deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 30,8 mld. Kč a Thajskem o 7,7 mld. Kč.

V lednu až srpnu vzrostl vývoz o 15,9 % a dovoz o 18,0 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 12,2 mld. Kč na 86,8 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,8 % a přijetí od 97,9 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka:
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e- mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné.
Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. • cvzo100710.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz