Zahraniční obchod se zbožím - září 2020

Zářijová bilance byla meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč

06.11.2020
Kód: 241018-20
 

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,4 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,9 mld. Kč a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,6 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a menšího dovezeného množství). Zlepšila se také bilance základních kovů o 1,6 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,8 mld. Kč a nižší aktivum bilance elektrických zařízení o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v září přebytkem 72,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,5 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 2,9 mld. Kč a dosáhl 36,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 5,1 % a dovoz o 2,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,5 %) a dovozu (o 1,3 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 vzrostl vývoz o 2,2 % na 334,4 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 2,3 % na 300,0 mld. Kč. Letošní září mělo stejný počet pracovních dní jako září loňského roku.

V lednu až září 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 107,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 24,9 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 9,4 % a dovoz o 8,9 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

____________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

____________________

Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-20 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 8. 12. 2020

  • cvzo110620.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Zářijová bilance byla meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz