Konjunkturální průzkum - srpen 2012

Pokles důvěry v ekonomiku se po čtyřech měsících zastavil

24.08.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s červencem zvýšil o 0,2 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku zvýšila jen ve službách; ve stavebnictví zůstala neměnná a v průmyslu a v obchodě klesla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotami v srpnu 2011 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů i indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V průmyslu se v srpnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně snížilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v červenci. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila, a oproti hodnotám ze srpna 2011 je také nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v srpnu mírně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti červenci mírně zvýšilo také. Respondenti očekávají neměnnost ve stavební činnosti i zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížilo, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnilo. Celkově se důvěra ve stavebnictví v srpnu oproti minulému měsíci nezměnila a stále zůstává nižší než v srpnu 2011.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti červenci snížilo. Zásoby se mírně snížily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci vyšší. Celkově se v srpnu důvěra v obchodě meziměsíčně snížila, a i v meziročním srovnání je stále nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v srpnu hodnocení současné ekonomické situace oproti červenci zvýšilo. Hodnocení srpnové poptávky se mírně zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce jsou neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři a šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v srpnu meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v srpnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace a ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily, i když jsou stále vysoké. Úmysl spořit se zvýšil.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 20. 8. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 9. 2012  • ckpr082412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz