Konjunkturální průzkum - květen 2010

Důvěra podnikatelů se zvýšila, důvěra spotřebitelů se snížila

24.05.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v květnu meziměsíčně mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 0,2 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodě i ve službách. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 5,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v květnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,4 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v květnu oproti dubnu zvýšil o 1,5 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodě i ve službách. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,8 bodů vyšší.
 
V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti dubnu mírně zvýšilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se zlepšilo. Zásoby se podle mínění respondentů nepatrně zvýšily. Očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti pro příští tři měsíce jsou vyšší než v dubnu, očekávání zaměstnanosti jsou opatrná. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu v květnu meziměsíčně zvýšila o 2 body; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 25,3 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v květnu oproti minulému měsíci zlepšilo stejně jako hodnocení celkové poptávky, které však zůstává nízké. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s dubnem mírné zlepšení zaměstnanosti i vývoje stavební činnosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve stavebnictví zvýšila o 3,5 bodu a je o 2 body nižší než před rokem.
V odvětví obchodu se v květnu ve srovnání s dubnem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v květnu mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 0,6 bodu a je o 4,4 bodu nižší než v květnu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v květnu ve srovnání s dubnem nepatrně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce mírně kleslo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 0,7 bodu a v meziročním srovnání je o 12 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti dubnu snížil o 5,2 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v květnu 2009 je o 5 bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v květnu oproti minulému měsíci zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2

Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 5. 2010
Termín ukončení zpracování: 20. 5. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na http://www.czso.cz/czso/csu/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace).
Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr052410.doc
  • gkpr052410.xls
  • tkpr052410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz