Konjunkturální průzkum - květen 2015

Důvěra podnikatelů se mírně zvýšila, důvěra spotřebitelů se mírně snížila

25.05.2015
Kód: 070008-15
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti dubnu mírně vzrostl o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,8 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve vybraných odvětvích služeb, v průmyslu se zvýšila mírně, ve stavebnictví se nezměnila a v obchodě se mírně snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,7 bodu. Ve srovnání s hodnotami v květnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v květnu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila o 0,3 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání nižší.  

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v  květnu meziměsíčně nezměnila. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v květnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti dubnu téměř nezměnilo také, stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V květnu se důvěra v odvětví obchodu oproti dubnu mírně snížila o 0,3 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně téměř nezměnilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně snížila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v květnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti dubnu nezměnilo. Hodnocení poptávky v květnu se mírně zvýšilo, stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně mírně snížil o 0,7 bodu, ale v meziročním srovnání je stále vyšší. Ze šetření v květnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s dubnem také téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se nezměnily.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 5. 2015
Navazující publikace: 070008-15 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 6. 2015

 

  • ckpr052515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2015)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2015)
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz