Konjunkturální průzkum - červenec 2011

Důvěra v ekonomiku se mírně snížila

25.07.2011
Kód: r-1201-11
 Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červenci meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 0,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 1 bod, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila o 1,5 bodu. Ve srovnání s hodnotou v červenci 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 2,8 bodu nižší, ve srovnání s hodnotami v období recese (ve druhém pololetí 2008 a v roce 2009) je však značně vyšší.


* * *


Indikátor důvěry podnikatelů se v červenci meziměsíčně snížil o 1 bod. Důvěra se snížila v průmyslu, ve vybraných službách a v obchodě; ve stavebnictví se důvěra mírně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v červenci 2010 je důvěra podnikatelů o 0,3 bodu nižší. S výjimkou stavebnictví již však všechna sledovaná odvětví překonala pokles z proběhlé recese.

V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nepatrně zvýšilo, stále příznivé hodnocení zahraniční poptávky o něco kleslo. Zásoby se podle respondentů nepatrně snížily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v červenci mírně zvýšilo a dosáhlo 84,5 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7,4 měsíce, což je také mírně více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji 40 % respondentů. Respondenti jsou pro příští tři měsíce opatrní ohledně vývoje výrobní činnosti i poptávky a očekávají zlepšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v červnu. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 0,7 bodu a oproti hodnotám v červenci 2010 je o 1,7 bodu nižší. V porovnání s nízkými hodnotami v době recese je důvěra na výrazně vyšší úrovni a je i vyšší než její dlouhodobý průměr.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červenci oproti minulému měsíci značně snížilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se ještě zhoršilo. Pro příští tři měsíce však respondenti očekávají oživení tempa stavební činnosti při zlepšení zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,3 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou opatrnější než v červnu. Celkově se důvěra ve stavebnictví v červenci meziměsíčně zvýšila o 1 bod a je o 6 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v červenci ve srovnání s červnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v červenci nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nepatrně vyšší než v červnu, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v obchodě po předchozím růstu meziměsíčně snížila o 1 bod a v meziročním srovnání je o 8 bodů vyšší než v červenci 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v červenci ve srovnání s červnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se oproti červnu nezměnilo, její očekávání pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nepatrně nižší než v červnu. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává nedostatečná poptávka (uvedlo ji 32,1 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a v meziročním srovnání je o 1,3 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červenci meziměsíčně zvýšil o 1,5 bodu, ale ve srovnání s červencem 2010 je o 13 bodů nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červenci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců stále obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace, i když jejich obavy jsou o něco menší než v minulém měsíci. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červenci nepatrně snížil. Úmysl spořit se také o něco snížil. Respondenti opět označili současnost za dobu nevhodnou pro spoření a čekají růst cen v příštích dvanácti měsících.


Metodické poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 7. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 8. 2011

Tab. 1 Indikátory důvěry - bazické indexy
Tab. 2 Salda indikátorů důvěry


Graf Sezónně očištěné indikátory důvěrySezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Grafy Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry


Graf


Mezinárodní srovnání (červen 2011)


Graf Mezinárodní srovnání (červen 2011)


Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).  • ckpr072511.doc
  • tkpr072511.xls
  • gkpr072511.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz