Konjunkturální průzkum - září 2013

Růst důvěry v ekonomiku pokračoval

24.09.2013
Kód: r-1201-13
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku v září stoupla. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání se srpnem zvýšil o 3,2 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil ve všech odvětvích ekonomiky. Důvěra spotřebitelů meziměsíčně vzrostla také. Ve srovnání s hodnotami v září 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

V průmyslu se v září hodnocení současné celkové ekonomické situace zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se zvýšilo mírně, hodnocení zahraniční poptávky se zvýšilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v srpnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšila a oproti hodnotám ze září 2012 je vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v září snížilo. Hodnocení celkové poptávky v září se oproti srpnu mírně zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zlepšení ve vývoji stavební činnosti i zaměstnanosti. V září se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců mírně zvýšila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci zvýšila, ale je nižší než v září 2012.

V odvětví obchodu se v září hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti srpnu zvýšilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově v září důvěra v obchodě meziměsíčně mírně stoupla, ale v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v září hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti srpnu nezměnilo. Hodnocení poptávky v září i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se zvýšila mírně, pro příštích šest měsíců se zvýšila také. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb meziměsíčně mírně zvýšila a v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v září meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je stále vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v září vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. Obavy z jejich vlastní finanční situace se oproti srpnu snížily. Respondenti se nadále obávají růstu cen. V porovnání se srpnem se úmysl spořit nezměnil, stejně tak i úmysl pořizovat předměty dlouhodobé spotřeby.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 9. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 10. 2013  • ckpr092413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz