Konjunkturální průzkum - červenec 2012

Celková důvěra v ekonomiku se znovu snížila

24.07.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červenci meziměsíčně opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ve srovnání s červnem poklesl o 1,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku zvýšila v obchodě a ve stavebnictví; ve vybraných službách a v průmyslu klesla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v červenci 2011 je souhrnný indikátor důvěry nižší.

V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v červenci snížilo a dosáhlo 81,4 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti menší než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji přes polovinu všech respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná, pro příštích šest měsíců jsou nižší než v červnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z července 2011 je také nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červenci zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti červnu mírně zvýšilo také. Respondenti očekávají vlivem stavební sezóny růst ve stavební činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně snížila. Celkově se důvěra ve stavebnictví v červenci zvýšila, ale je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti červnu mírně zvýšilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou oproti minulému měsíci vyšší, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Celkově se v červenci důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v červenci hodnocení současné ekonomické situace oproti červnu téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky se mírně snížilo, stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou oproti červnu vyšší, pro příštích šest měsíců jsou také vyšší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila a i v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červenci meziměsíčně zvýšil, ale v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červenci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se téměř nezměnil. Úmysl spořit se snížil.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 7. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 8. 2012  • ckpr072412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
  • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
  • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
  • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz