Konjunkturální průzkum - prosinec 2019

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně mírně zvýšila

27.12.2019
Kód: 070008-19
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti listopadu vzrostl  o 0,5 bodu na hodnotu 93,8. Indikátor důvěry podnikatelů se velmi mírně zvýšil o 0,1 bodu na hodnotu 91,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,8 bodu na hodnotu 104,8. Ve srovnání s prosincem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu 88,7. Průmyslové podniky zhodnotily svou současnou celkovou i zahraniční poptávku přibližně stejně jako v listopadu. Stav zásob hotových výrobků se mírně snížil. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se nezměnilo. Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé v průmyslu zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou téměř stejná. Očekávání vývoje vlastní celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří měsíců mírně nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř neměnná. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 105,9. Podniky ve stavebním sektoru zhodnotily svou současnou celkovou poptávku po stavebních pracích přibližně stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se rovněž téměř nezměnilo. Očekávání tempa růstu stavební činnosti se pro období příštích tří měsíců zvýšila. Podnikatelé rovněž očekávají zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje vlastní celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou meziměsíčně téměř stejná. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví na stejné úrovni.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,4 bodu na hodnotu 92,6. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně snížilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Podnikatelé v obchodě očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost vývoje jejich vlastní celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání vyšší. Meziročně je důvěra v obchodě nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se oproti listopadu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 92,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo. Očekávání vývoje poptávky po službách se pro období příštích tří měsíců téměř nezměnila. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles vývoje jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání stejná. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se v prosinci důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 104,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se  pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se snížily. Úmysl spořit se v porovnání s minulým měsícem zvýšil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se zvýšily. Obavy z růstu cen se meziměsíčně snížily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 17. 12. 2019
Termín zveřejnění další RI: 24. 1. 2020

 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr122719.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2019)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2019)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2019)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2019)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Důvěra podnikatelů i spotřebitelů v ekonomiku se zvýšila
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz