Konjunkturální průzkum - říjen 2010

Důvěra podnikatelů se nezměnila, důvěra spotřebitelů klesla

25.10.2010
Kód: r-1201-10
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu meziměsíčně nepatrně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 0,1 bodu, a to vlivem snížení důvěry spotřebitelů. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně nezměnila. Důvěra spotřebitelů se snížila o 1,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v říjnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,5 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v říjnu oproti září nezměnil. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně mírně vzrostla v průmyslu a ve stavebnictví; v obchodě a ve vybraných službách se mírně snížila. Ve srovnání s prvním vzestupem v minulém roce je důvěra podnikatelů o 18 bodů vyšší.

V průmyslu se v říjnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti září snížilo. Hodnocení celkové poptávky se však mírně zvýšilo. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu mírně zvýšilo také a dosáhlo 82,5 %, zajištění práce zakázkami odhadují respondenti zhruba stejně jako v předchozím čtvrtletí (na 6,6 měsíce). Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (47,2 %), a také nedostatek zaměstnanců. Zásoby se podle respondentů mírně zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zlepšení výrobní činnosti při kolísání zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v září. Celkově se důvěra v průmyslu v říjnu meziměsíčně zvýšila o 1 bod; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 22,7 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v říjnu oproti minulému měsíci snížilo, nízké hodnocení celkové poptávky se téměř nezměnilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání se zářím mírné zrychlení stavební činnosti při téměř stejné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v září, pro příštích šest měsíců jsou stejná. Celkově se důvěra ve stavebnictví v říjnu zvýšila o 1,5 bodu a je o 5,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v říjnu ve srovnání se zářím téměř nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v říjnu zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř stejná jako v září, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 2 body a v meziročním srovnání je o 10,3 bodu vyšší než v říjnu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v říjnu ve srovnání se zářím snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se téměř nezměnilo stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná jako v září, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci snížila o 1 bod a v meziročním srovnání je o 17 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti září snížil o 1,2 bodu, ve srovnání s říjnem 2009 je o 0,3 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v říjnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace a zejména své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se však v říjnu meziměsíčně snížil; oproti velmi vysokým hodnotám loni se snížil výrazně. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se téměř nezměnil.

Grafy

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2


Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274 052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 10. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 10. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na /csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace- Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr102510.doc
  • gkpr102510.xls
  • tkpr102510.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz