Konjunkturální průzkum - leden 2017

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se téměř nezměnila, spotřebitelé vstoupili do nového roku optimisticky

24.01.2017
Kód: 070008-17
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v lednu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti prosinci velmi mírně vzrostl o 0,1 bodu na hodnotu 99,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně velmi mírně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 97,0, naopak indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 110,0. Ve srovnání s lednem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů zůstává na stejné úrovni.

průmyslu se v lednu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,7 bodu na hodnotu 98,0. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci oproti minulému měsíci jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka se oproti prosinci snížila. Stav zásob hotových výrobků v průmyslových podnicích se meziměsíčně mírně zvýšil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 36 % vykazujících jednotek, avšak významně roste i počet podniků, které znepokojuje nedostatek mnohdy kvalifikovaných zaměstnanců. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a rovněž zaměstnanosti. Z hlediska vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou podnikatelé v průmyslu oproti prosinci o něco pesimističtější, neboť jejich očekávání se v tomto ohledu snížila. I přes mírný lednový pesimismus je důvěra v odvětví průmyslu v meziročním srovnání stále na vyšší úrovni.

Ve zpracovatelském průmyslu se využití výrobních kapacit v lednu v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo a dosáhlo 84,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,5 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.

Celková důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se v lednu meziměsíčně nezměnila a zůstala na hodnotě 75,0. Stavební podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci téměř stejně jako v prosinci. Poptávka po stavebních pracích se v lednu z pohledu podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila. Respondenti sice očekávají v krátkodobém výhledu příštích tří měsíců růst tempa stavební činnosti, ale zároveň uvažují o mírném snížení počtu zaměstnanců. Zástupci stavebních podniků dále očekávají zhoršení vývoje ekonomické situace v období příštích tří měsíců, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich vyhlídky téměř neměnné. Oproti lednu minulého roku je důvěra v odvětví stavebnictví stále na nižší úrovni.  

V lednu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti prosinci zvýšil o 4,2 bodu na hodnotu 104,3. Současná celková ekonomická situace byla v meziměsíčním srovnání obchodními podniky zhodnocena lépe. Zásoby zboží se nezměnily. Podnikatelé v obchodě jsou výrazně optimističtější ve výhledu vývoje jejich ekonomické situace v příštích třech i šesti měsících. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku také vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v lednu meziměsíčně mírně snížila o 0,3 bodu na hodnotu 97,4. Současná celková ekonomická situace se z pohledu podniků ve službách vyvíjela téměř stejně jako v prosinci. Hodnocení lednové poptávky se také téměř nezměnilo, ovšem očekávání pro příští tři měsíce se mírně snížila. Podnikatelé ve službách očekávají zlepšení vývoje celkové ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. Meziročně je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v lednu meziměsíčně zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 110,0. Z průzkumu mezi spotřebiteli vyplynulo, že se jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Oproti prosinci mají spotřebitelé v úmyslu více spořit. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se v lednu nezměnily. Spotřebitelé se domnívají, že v příštím roce budou výrazněji růst ceny a jejich obavy se tak v porovnání s prosincem zvýšily. Meziročně je důvěra spotřebitelů na stejné úrovni.

_______________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 17. 1. 2017
Navazující publikace: 070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 2. 2017

 • ckpr012417.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2017)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2017)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2017) – bazické indexy
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2017)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz