Konjunkturální průzkum - listopad 2016

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se zvýšila, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně mírně snížila

24.11.2016
Kód: 070008-16
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti říjnu vzrostl  o 1,8 bodu na hodnotu 99,3. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 97,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se meziměsíčně mírně snížil o 1 bod na hodnotu 107,9. Ve srovnání s listopadem 2015 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v listopadu důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila o 2,5 bodu na hodnotu 99,0. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů také téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce vyšší tempo růstu výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání také vyšší.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2017 předpokládají respondenti meziroční růst investic o přibližně 7 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 4,6 bodu na hodnotu 79,1. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů mírně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti říjnu zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa stavební činnosti a růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se snížila. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší.  

V listopadu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti říjnu zvýšil o 1,6 bodu na hodnotu 101,2. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Zásoby zboží se snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku rovněž vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v listopadu zvýšila o 2,1 bodu na hodnotu 97,7. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti říjnu téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v listopadu se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v listopadu meziměsíčně mírně snížil o 1 bod na hodnotu 107,9. Ze šetření v listopadu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se mírně zvýšily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s říjnem zvýšil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se zvýšily. V meziročním srovnání je ovšem důvěra spotřebitelů vyšší.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 18. 11. 2016
Navazující publikace: 070006-16 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 27. 12. 2016

  • ckpr112416.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2016)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2016)
  • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016) – bazické indexy
  • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016)
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz