Konjunkturální průzkum - květen 2019

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se snížila

24.05.2019
Kód: 070008-19
 

Celková důvěra v ekonomiku se snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti dubnu poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 95,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil o 2,0 bodu na hodnotu 93,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Ve srovnání s květnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 91,2. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou i zahraniční poptávku přibližně stejně jako v dubnu. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Průmyslové podniky očekávají pro období příštích tří měsíců pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou přibližně stejná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou meziměsíčně také přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně vyšší. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu nižší.

Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,0 bodu na hodnotu 106,9. Hodnocení současné celkové poptávky po stavebních pracích se mírně zvýšilo. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců jsou mírně nižší. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou stejná jako v dubnu. Podnikatelé ve stavebnictví očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení vývoje celkové ekonomické situace jejich firem. Oproti květnu 2018 je důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví také vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 94,0. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti dubnu zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců téměř neměnnost jejich celkové ekonomické situace. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,9. Podnikatelé ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v dubnu. Hodnocení současné celkové poptávky se snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání zaměstnanosti jsou rovněž nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb také nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl v porovnání s dubnem o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Z květnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se také nezměnily. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně téměř nezměnily, stejně tak obavy z růstu cen. Úmysl spořit se zvýšil. Meziročně je ale důvěra spotřebitelů nižší.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 17. 5. 2019
Termín zveřejnění další RI: 24. 6. 2019

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 • ckpr052419.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2019)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2019)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2019)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2019)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Důvěra v ekonomiku se mezi podnikateli snížila
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz