Konjunkturální průzkum - srpen 2015

Důvěra podnikatelů se meziměsíčně mírně snížila, důvěra spotřebitelů se nezměnila

25.08.2015
Kód: 070008-15
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti červenci mírně poklesl o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve vybraných odvětvích služeb; ve stavebnictví se nezměnila; v průmyslu a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se meziměsíčně nezměnil. Ve srovnání s hodnotami v srpnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.
 

průmyslu se v srpnu důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila o 2,3 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa výrobní činnosti a zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání vyšší.
 

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v srpnu meziměsíčně nezměnila. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti červenci nezměnilo také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.
 

V srpnu se důvěra v odvětví obchodu oproti červenci snížila o 1,7 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně téměř nezměnilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se mírně snížila. Celkově je ale důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.
 

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v srpnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 2 body. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti červenci téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v srpnu se téměř nezměnilo také, její očekávání pro příští tři měsíce se mírně zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila mírně. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.
 

Indikátor spotřebitelské důvěry se v srpnu meziměsíčně nezměnil a ve srovnání s minulým rokem je stále vyšší. Ze šetření v srpnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s červencem nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se mírně zvýšily.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 8. 2015
Navazující publikace: 070008-15 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 9. 2015

  • ckpr082515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2015)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2015)
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz