Konjunkturální průzkum - duben 2017

Celková důvěra v ekonomiku se po dvou měsících poklesu zvýšila

24.04.2017
Kód: 070008-17
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti březnu vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 97,4. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně také zvýšil o 1,0 bodu na hodnotu 95,1, indikátor důvěry spotřebitelů ale mírně poklesl o 0,3 bodu a dosáhl hodnoty 108,4. Ve srovnání s dubnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Pokles celkové důvěry podnikatelů v průmyslu z posledních měsíců pokračoval i v dubnu. Indikátor důvěry se snížil mírněji o 0,3 bodu na hodnotu 93,7. Současná ekonomická situace byla zástupci průmyslových podniků zhodnocena oproti březnu téměř stejně. V porovnání s minulým měsícem se hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky mírně zvýšilo. Zásoby hotových výrobků se v dubnu téměř nezměnily. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 36 % vykazujících jednotek, avšak významný je i počet podniků, které znepokojuje nedostatek zejména kvalifikovaných zaměstnanců. Z aktuálních odpovědí podnikatelů vyplývá, že očekávání tempa růstu výrobní činnosti v příštích třech měsících jsou spíše nižší, naopak očekávání vývoje zaměstnanosti v nejbližší budoucnosti jsou vyšší. Očekávání vývoje ekonomické situace průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou v meziměsíčním srovnání o něco vyšší. Důvěra v ekonomiku v průmyslovém sektoru je oproti dubnu 2016 o něco nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo a dosáhlo 83,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8 měsíců, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2017 očekávají respondenti i nadále růst investic až o 15 %. Půjde přitom převážně o obnovu stávajících výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se v dubnu mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1 bod na hodnotu 79,1. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako minulý měsíc. Poptávka po stavebních pracích se mírně zvýšila, avšak ve výhledu příštích tří měsíců podnikatelé ve stavebnictví očekávají neměnnost tempa stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. Podle výsledků posledního konjunkturálního šetření jsou stavební podniky v otázce vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců optimističtější, v průzkumu převažují pozitivní odpovědi. V meziročním srovnání je indikátor důvěry ve stavebnictví stále na nižší úrovni.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se v dubnu meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl zejména vlivem zhoršených očekávání podniků o 4,5 bodu na hodnotu 100,1. Ukazatel současné celkové ekonomické situace se podle výsledků posledního konjunkturálního průzkumu meziměsíčně nezměnil. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. Ve výhledu vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou obchodní podniky oproti březnu ve svých odpovědích pesimističtější. Meziročně je ovšem indikátor důvěry v odvětví obchodu vyšší.

Podle posledního konjunkturálního šetření se důvěra podnikatelů v ekonomiku ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,1 bodu   na hodnotu 97,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se dle odpovědí podniků ve službách meziměsíčně téměř nezměnilo. V porovnání s minulým měsícem se ovšem hodnocení aktuální dubnové poptávky zvýšilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb je v porovnání s dubnem minulého roku na vyšší úrovni.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v dubnu mírně snížila. Indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 108,4. Z výsledků aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace se rovněž téměř nezměnily. Úmysl spořit se oproti minulému měsíci mírně snížil. Obavy respondentů ze zvýšení nezaměstnanosti byly dle dubnového průzkumu stejné jako minulý měsíc. Obavy ze zvyšování cen se po setrvalejším růstu meziměsíčně snížily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 18. 4. 2017
Navazující publikace: 070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2017

 

 • ckpr042417.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2017)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2017)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2017)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2017)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz