Konjunkturální průzkumy - červenec 2023

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila

24.07.2023
Kód: 070008-23
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 1,1 bodu na hodnotu 91,4, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů velmi mírně vzrostl o 0,1 bodu na hodnotu 91,1 a indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 5,9 bodu na hodnotu 92,7.

Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku po dvouměsíčním poklesu zvýšila v průmyslu (+2,9 bodu) a v obchodě (+1,7 bodu), snížila se naopak ve vybraných službách (-2,5 bodu) a ve stavebnictví (-4,2 bodu).

„Po dvouměsíčním výraznějším poklesu se v červenci zvýšila důvěra podnikatelů v ekonomiku v odvětví průmyslu. Podnikatelé očekávají v příštích měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti i přesto, že přibližně třetinu z nich limituje nedostatečná poptávka. Nejen v průmyslu, ale i ve stavebnictví se pak výrazněji snížil počet podnikatelů, kteří jako bariéru růstu produkce uvádějí omezenou dostupnost vstupů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila. Počet respondentů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v následujících dvanácti měsících se snížil. Počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci se rovněž snížil a podruhé v řadě se také mírně snížil počet domácností, které se obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl respondentů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně téměř nezměnil.

„Červencový meziměsíční výraznější růst spotřebitelského sentimentu byl zapříčiněn zejména mnohem menšími obavami lidí ze zhoršení celkové hospodářské situace v Česku. Pozitivní je i skutečnost, že stále více domácností hodnotí svou současnou finanční situaci lépe, než v předchozích dvanácti měsících,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

***

Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný
vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín sběru dat: podnikatelská část: od 1. do 17. 7. 2023,
spotřebitelská část: od 1. do 17. 7. 2023
Termín zveřejnění další RI: 24. 8. 2023
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví:
https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr 
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
Odkaz do evropské databáze:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/business-and-consumer surveys

 • ckpr072423.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI konjunkturálních průzkumů
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2023)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2023)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2023)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2023)
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003 – 2023)
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2023)
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2023)
 • Graf 7 Bariéry růstu produkce ve vybraných odvětvích služeb (2005-2023)
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Anastasije Nejasové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz