Konjunkturální průzkum - říjen 2019

Důvěra podnikatelů se snížila, důvěra spotřebitelů se mírně zvýšila

24.10.2019
Kód: 070008-19
 

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti září poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 93,6. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,3 bodu na hodnotu 91,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 103,6. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 87,5. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako v září. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (přibližně 37 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (přibližně 30 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou přibližně stejná. Očekávání vývoje vlastní celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří měsíců téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo na hodnotu 84,0 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,9 měsíce, což je nepatrně méně než v předchozím čtvrtletí.

Důvěra v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,5 bodu na hodnotu 104,3. Podnikatelé zhodnotili poptávku po stavebních pracích stejně jako v září. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně zvýšilo. Hodnocení současné úrovně stavební činnosti se meziměsíčně téměř nezměnilo. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatek zaměstnanců (přibližně 42 % respondentů), za kterou následuje s velkým odstupem nedostatečná poptávka (přibližně 19 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé pokles tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,5 bodu na hodnotu 90,6. Hodnocení celkové ekonomické situace se v meziměsíčním srovnání snížilo. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace  pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Ve srovnání s říjnem loňského roku je důvěra v obchodu rovněž nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 94,4. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně nižší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 103,6. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly přibližně stejné jako v září. Obavy z růstu cen se nezměnily. Úmysl spořit se v meziměsíčním srovnání mírně zvýšil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 17. 10. 2019
Termín zveřejnění další RI: 25. 11. 2019

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 • ckpr102419.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2019)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2019)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2019)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2019)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
 • Tiskové sdělení: Důvěra podnikatelů znovu poklesla
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz