Konjunkturální průzkum - duben 2019

Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila

24.04.2019
Kód: 070008-19
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti březnu velmi mírně vzrostl o 0,1 bodu na hodnotu 97,1. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 95,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,8 bodu na hodnotu 103,8. Ve srovnání s dubnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,5 bodu na hodnotu 93,4. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se mírně snížilo. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se rovněž mírně snížilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (29 % respondentů), a nedostatek zaměstnanců (26 % respondentů).  Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou v meziměsíčním srovnání mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nezměnilo a zůstalo na hodnotě 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2019 očekávají respondenti i nadále růst investic, meziročně přibližně o 12 %. Půjde přitom převážně o obnovu stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit, méně pak o pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  2,0 bodu na hodnotu 105,9. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v březnu. Hodnocení současné celkové poptávky po stavebních pracích se mírně snížilo. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, kterou uvádí téměř 34 % respondentů. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se nezměnila. Očekávání zaměstnanosti jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 93,5. Podnikatelé v obchodě zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci svých firem hůře než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,4. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání zaměstnanosti jsou mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,8 bodu na hodnotu 103,8. Z dubnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se zvýšily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 16. 4. 2019Termín zveřejnění další RI:
24. 5. 2019

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr042419.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2019)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2019)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2019)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2019)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
 • Tiskové sdělení: Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz