Konjunkturální průzkum - říjen 2014

Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

24.10.2014
Kód: 070008-14
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se v meziměsíčním srovnání zvýšil již potřetí za sebou o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání se zářím mírně snížil o 0,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v obchodě, v průmyslu a ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně, ve stavebnictví se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil. Ve srovnání s hodnotami v říjnu 2013 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

V průmyslu se v říjnu důvěra podnikatelů meziměsíčně nepatrně snížila o 0,3 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo také, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně snížily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu zvýšilo a dosáhlo 85,2 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 6,9 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (42,8 %). Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce se oproti září mírně snížila, pro příštích šest měsíců se mírně zvýšila. Celková důvěra v průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

Celková důvěra ve stavebnictví se v říjnu meziměsíčně snížila o 2,5 bodu. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v říjnu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti září téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se snížila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V říjnu se důvěra v odvětví obchodu oproti září zvýšila o 3,4 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně zvýšilo. Zásoby se snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v říjnu důvěra meziměsíčně mírně snížila o 1 bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti září mírně snížilo. Hodnocení poptávky v říjnu se mírně zvýšilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se snížila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 3,8 bodu a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření v říjnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců téměř nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a stejně tak i obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se snížily. V porovnání se zářím se úmysl spořit nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se v meziměsíčním srovnání také nezměnily.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 20. 10. 2014
Navazující publikace: 070006-14 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb ( /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 11. 2014 • ckpr102414.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2014)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2014)
 • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz