Konjunkturální průzkum - duben 2012

Důvěra v ekonomiku se snížila

24.04.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s březnem snížil o 1,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku zvýšila jen ve stavebnictví; v obchodě, ve vybraných službách a v průmyslu se snížila. Důvěra spotřebitelů nepatrně stoupla. Ve srovnání s hodnotou v dubnu 2011 je souhrnný indikátor důvěry nižší.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně snížilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu mírně snížilo a dosáhlo 82,6 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř polovina respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce stále mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a snížení tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z dubna 2011 je také nižší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po mírném růstu v roce 2011 očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2012 růst investic zhruba o 8 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v dubnu meziměsíčně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti březnu také zlepšilo. Respondenti očekávají mírný pokles ve stavební činnosti a stejně tak i snížení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se znovu mírně zvýšilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v březnu, pro příštích šest měsíců jsou nepatrně vyšší. Celkově se však stále nízká důvěra ve stavebnictví vlivem stavební sezóny v březnu i dubnu mírně zvýšila, ale je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti březnu snížilo. Zásoby se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci nižší. Celkově se v dubnu důvěra v obchodě meziměsíčně snížila a i v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v dubnu hodnocení současné ekonomické situace oproti březnu mírně zvýšilo. Hodnocení poptávky se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se také nezměnilo, pro příštích šest měsíců je nižší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila, ale v meziročním srovnání je o 1,3 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně zvýšil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se také nepatrně snížil. Úmysl spořit se snížil. Respondenti se i nadále více obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 4. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2012  • ckpr042412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
  • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
  • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
  • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz