Konjunkturální průzkum - květen 2012

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se snížila

24.05.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s dubnem snížil o 1,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku mírně zvýšila jen v obchodě; ve stavebnictví, ve vybraných službách a v průmyslu klesla. Důvěra spotřebitelů se snížila také. Ve srovnání s hodnotou v květnu 2011 je souhrnný indikátor důvěry nižší.

V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce nepatrný pokles tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z května 2011 je také nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v květnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti dubnu snížilo. Respondenti očekávají mírné zlepšení ve stavební činnosti a stejně tak i mírné zvýšení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se mírně snížilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v dubnu, pro příštích šest měsíců zůstaly stejné. Celkově se důvěra ve stavebnictví v květnu snížila a je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu téměř nezměnilo. Zásoby se nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci vyšší. Celkově se v květnu důvěra v obchodě meziměsíčně mírně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v květnu hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu zvýšilo. Hodnocení poptávky se snížilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila a i v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně snížil a i v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se nepatrně snížil. Úmysl spořit se snížil také. Respondenti se i nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 5. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 25. 6. 2012  • ckpr052412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz