Konjunkturální průzkum - březen 2011

Důvěra v ekonomiku se snížila zejména vlivem poklesu spotřebitelské důvěry

24.03.2011
Kód: r-1201-11
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu meziměsíčně opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 1,9 bodu, a to vlivem poklesu podnikatelské i spotřebitelské důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 0,5 bodu, důvěra spotřebitelů se snížila o 7,5 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v březnu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 6,5 bodu vyšší.


* * *

Indikátor důvěry podnikatelů se v březnu snížil o 0,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně nejvíce snížila v obchodě; důvěra se snížila také v průmyslu a ve stavebnictví. Ve vybraných službách se důvěra zvýšila. Ve srovnání s nízkou hodnotou v březnu 2010 je důvěra podnikatelů o 10,1 bodu vyšší.

V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně zvýšilo. Relativně vysoké hodnocení celkové i zahraniční poptávky se oproti únoru dále snížilo. Zásoby se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zpomalení tempa růstu výrobní činnosti i mírné snížení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou také nižší než v únoru. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 3 body; oproti nízkým hodnotám v březnu 2010 je však o 14,3 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v březnu oproti minulému měsíci nezměnilo. Nízké hodnocení celkové poptávky se nepatrně snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s únorem zrychlení stavební činnosti, avšak bez zvýšení zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v únoru. Celkově se důvěra ve stavebnictví v březnu snížila o 2 body a je o 10,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v březnu ve srovnání s únorem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v březnu zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř stejná jako v únoru, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v obchodě po předchozím růstu meziměsíčně snížila o 3,3 bodu a v meziročním srovnání je o 3,7 bodu vyšší než v březnu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v březnu ve srovnání s únorem značně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace, a to zejména ve finančních službách a v oblasti nemovitostí. Hodnocení poptávky se nezměnilo, její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v únoru, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 3,7 bodu a v meziročním srovnání je o 9 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně značně snížil (o 7,5 bodu) a také ve srovnání s březnem 2010 je o 8 bodů nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v březnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v březnu mírně zvýšil. Úmysl spořit se po předchozím poklesu nezměnil. Respondenti se podle březnového šetření také více obávají růstu cen v příštích dvanácti měsících.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049 , e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 3. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních,
obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace:
/csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 26. 4. 2011

Graf

Tab. 1, 2

Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Grafy Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Mezinárodní srovnání (únor 2011)
Graf Mezinárodní srovnání (únor 2011)

Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).  • ckpr032411.doc
  • tkpr032411.xls
  • gkpr032411.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz