Konjunkturální průzkum - leden 2011

Celková důvěra se po předchozím růstu mírně snížila

25.01.2011
Kód: r-1201-11
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v lednu meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 0,3 bodu, a to vlivem mírného poklesu podnikatelské i spotřebitelské důvěry. Mezi podnikateli se důvěra po předchozím růstu meziměsíčně snížila nepatrně (o 0,2 bodu), důvěra spotřebitelů se snížila o 0,5 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v lednu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 11,6 bodu vyšší.


* * *

Indikátor důvěry podnikatelů se v lednu po výrazném růstu v prosinci snížil o 0,2 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v obchodě a ve stavebnictví, v průmyslu se nezměnila a ve vybraných službách meziměsíčně mírně klesla. Ve srovnání s nízkou hodnotou v lednu 2010 je důvěra podnikatelů o 14,2 bodu vyšší.

V průmyslu se v lednu hodnocení současné celkové ekonomické situace i celkové poptávky oproti prosinci zvýšilo. Zásoby se podle respondentů zvýšily nepatrně. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v lednu nepatrně snížilo a dosáhlo 82,3 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7,2 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (40,3 %). Respondenti očekávají pro příští tři měsíce udržení tempa výrobní činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce se v lednu zvýšilo, pro příštích šest měsíců se nezměnilo. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně nezměnila; oproti nízkým hodnotám v lednu 2010 je o 23 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v lednu oproti minulému měsíci zvýšilo a mírně se zlepšilo i nízké hodnocení celkové poptávky. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s prosincem zlepšení zaměstnanosti při zhruba stejném vývoji stavební činnosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v prosinci, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř stejná. Celkově se důvěra ve stavebnictví v lednu zvýšila o 6 bodů a je o 7,5 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v lednu ve srovnání s prosincem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v lednu nepatrně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v prosinci. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 1 bod a v meziročním srovnání je o 10 bodů vyšší než v lednu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v lednu ve srovnání s prosincem mírně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se snížilo stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší než v prosinci, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává nedostatečná poptávka (uvedlo ji 26,6 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci snížila o 1,7 bodu, ale v meziročním srovnání je o 6,7 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v lednu meziměsíčně snížil o 0,5 bodu, ale ve srovnání s lednem 2010 je o 1,7 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v lednu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají nepatrné zhoršení celkové ekonomické situace i jejich finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v lednu téměř nezměnil. Úmysl spořit se zvýšil.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 1. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních,
obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace:
/csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 22. 2. 2011

Graf

Tab. 1, 2

Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Grafy Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry
Grafy

Mezinárodní srovnání (prosinec 2010)

Mezinárodní srovnání (prosinec 2010)

Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).  • ckpr012511.doc
  • tkpr012511.xls
  • gkpr012511.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz