Konjunkturální průzkum - prosinec 2021

Prosinec přináší stabilizaci důvěry v ekonomiku

27.12.2021
Kód: 070008-21
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 95,5, při rozdílném vývoji jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů se nezměnil a zůstal na hodnotě 96,2, indikátor důvěry spotřebitelů se po třech měsících výrazného poklesu meziměsíčně zvýšil o 1,9 bodu na hodnotu 92,3. Ve srovnání s prosincem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

„Prosincový konjunkturální průzkum přináší stabilizaci ekonomického sentimentu. Ten v průběhu roku zaznamenal několik výrazných zvratů a pohyboval se v mimořádně širokém pásmu 17 bazických bodů. Jeho spotřebitelská část dokonce v rozmezí 21,5 bodu. V posledním měsíci roku se důvěra udržela na listopadové úrovni. Mírně vzrostly všechny dílčí indikátory s výjimkou indikátoru důvěry ve službách, který poklesl zejména v důsledku výrazného zhoršení hodnocení aktuální ekonomické situace,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 93,8. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili svou současnou celkovou poptávku mírně lépe než v listopadu. Stav zásob hotových výrobků se nezměnil a zůstává stále vysoký. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se meziměsíčně téměř nezměnil. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu nepatrně vyšší. 

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se oproti minulému měsíci zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 115,2. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně mírně snížil. Respondenti neočekávají v příštích třech měsících změnu stávajícího počtu zaměstnanců. Ve srovnání s prosincem 2020 je důvěra ve stavebnictví vyšší.

I v odvětví obchodu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,5 bodu na hodnotu 106,2. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se oproti listopadu téměř nezměnil. I v prosinci očekával rekordní počet obchodníků (nejvyšší od počátku sledování) růst cen prodávaného zboží v období příštích tří měsíců. Podnikatelé ve stejném časovém horizontu očekávají téměř neměnný vývoj své ekonomické situace. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Meziročně je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 95,3. Oproti listopadu se výrazně snížil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou ekonomickou situaci, zároveň se ale mírně zvýšil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou i očekávanou poptávku v období příštích tří měsíců. Meziměsíčně je důvěra ve službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry v prosinci vzrostl o 1,9 bodu na hodnotu 92,3. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace zůstává výrazně vysoký. Podíl respondentů očekávajících zhoršení jejich vlastní finanční situace v období následujících 12 měsíců se oproti listopadu snížil. Počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen oproti listopadu mírně poklesl, přesto ale zůstává druhý nejvyšší od počátku sledování. Obavy z růstu nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým měsícem mírně snížily. Počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky, se opět snížil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nepatrně vyšší.

***

Sběr dat za podnikatelskou a spotřebitelskou část probíhal v období od 1. do 17. prosince 2021.

 

Poznámky:
Zodpovědný
vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 17. 12. 2021
Termín zveřejnění další RI: 24. 1. 2022

Podrobné časové řady sald jednotlivých
ukazatelů, sald a bazických indexů
indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

  • ckpr122721.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
  • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2021)
  • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2021)
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2021)
  • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz