Konjunkturální průzkum - srpen 2014

Celková důvěra v ekonomiku se nepatrně zvýšila

25.08.2014
Kód: 070008-14
 Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu nepatrně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s červencem mírně zvýšil o 0,4 bodu . Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil o 1 bod. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve stavebnictví a ve vybraných odvětvích služeb, v průmyslu nepatrně vzrostla a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil. Ve srovnání s hodnotami v srpnu 2013 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

V průmyslu se v srpnu důvěra podnikatelů meziměsíčně velmi mírně zvýšila o 0,3 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo také, hodnocení zahraniční poptávky zůstalo stejné. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa výrobní činnosti a mírné snížení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se oproti červenci téměř nezměnila. Celková důvěra v průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

Celková důvěra ve stavebnictví se v srpnu meziměsíčně zvýšila o 4,5 bodu, ale stále zůstává v záporných hodnotách. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v srpnu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti červenci zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa stavební činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V srpnu se důvěra v odvětví obchodu oproti červenci snížila o 3,6 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně snížilo. Zásoby se mírně zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v srpnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 2,3 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti červenci nezměnilo. Hodnocení poptávky v srpnu se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců snížila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v srpnu meziměsíčně snížil o 2 body, ale v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v srpnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily, ale obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se po setrvalejším poklesu zvýšily. V porovnání s červencem se úmysl spořit nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 8. 2014
Navazující publikace: 070006-14 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb ( /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 9 2014  • ckpr082514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry - bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry 2008 - 2014
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry 1998 - 2014
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu - mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz