Konjunkturální průzkum - prosinec 2011

Další pokles důvěry podnikatelů i spotřebitelů

27.12.2011
Kód: r-1201-11
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci opět meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s listopadem snížil o 1,9 bodu, a to vlivem snížení podnikatelského i spotřebitelského indikátoru důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 2,2 bodu, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 0,8 bodu. Ve srovnání s hodnotou v prosinci 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 12,5 bodu nižší, ve srovnání s hodnotami v období recese (v prosinci 2008 a v roce 2009) je ale i nadále vyšší.

Indikátor důvěry podnikatelů se v prosinci meziměsíčně snížil o 2,2 bodu. Důvěra se snížila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíce ve stavebnictví. Ve srovnání s hodnotou v prosinci 2010 je důvěra podnikatelů o 10,5 bodu nižší.

V průmyslu se v prosinci hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zpomalení tempa výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou o něco vyšší než v listopadu, zejména díky očekávaným exportním příležitostem, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 2 body a oproti hodnotám v prosinci 2010 je o 15,3 bodu nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v prosinci oproti minulému měsíci nezměnilo. Již tak nízké hodnocení celkové poptávky se značně snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají zpomalení vývoje stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v listopadu. Celkově se nízká důvěra ve stavebnictví v prosinci meziměsíčně snížila o 6,5 bodu a je stejně nízká jako před rokem.

V odvětví obchodu se v prosinci ve srovnání s listopadem téměř nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v prosinci zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v listopadu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 2,4 bodu a v meziročně je o 1,4 bodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v prosinci ve srovnání s listopadem nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v listopadu, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a v meziročním srovnání je o 7,4 bodu nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v prosinci po předchozím výrazném poklesu meziměsíčně snížil o 0,8 bodu a ve srovnání s prosincem 2010 je o 20,5 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se po výrazném zvýšení v listopadu o něco snížily. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v prosinci mírně zvýšil. Úmysl spořit se mírně snížil, nadále méně než polovina domácností uvádí, že s ohledem na svou současnou finanční situaci spoří.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 12. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu)
Termín zveřejnění další RI: 24. 1. 2012  • ckpr122711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – Bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz