Konjunkturální průzkum - leden 2013

Celková důvěra v ekonomiku se mírně snížila

24.01.2013
Kód: r-1201-13
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v lednu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s prosincem snížil o 0,3 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku nezměnila ve stavebnictví. V průmyslu a v obchodě se mírně snížila; ve vybraných odvětvích služeb se mírně zvýšila. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila. Ve srovnání s hodnotami v lednu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V průmyslu se v lednu hodnocení současné celkové ekonomické situace meziměsíčně zvýšilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v lednu snížilo a dosáhlo 80,4 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti téměř stejné jako v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji přes polovinu všech respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro příštích šest měsíců jsou mírně vyšší než v prosinci. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci i meziročně mírně snížila.

Ve stavebních podnicích se v lednu hodnocení současné ekonomické situace meziměsíčně téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti prosinci nezměnilo také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírný pokles tempa stavební činnosti a neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti prosinci téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci nezměnila, a je vyšší než v lednu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti prosinci nezměnilo. Zásoby se mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově v lednu důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je stejná.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v lednu hodnocení současné ekonomické situace oproti prosinci téměř nezměnilo. Hodnocení lednové poptávky se snížilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se nezměnila, pro příštích šest měsíců se snížila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně i meziročně mírně zvýšila.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v lednu meziměsíčně i meziročně snížil. Ze šetření mezi spotřebiteli v lednu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace, obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci nezměnily. Úmysl spořit se nezměnil také. Respondenti se nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 1. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 25. 2. 2013  • ckpr012413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
  • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
  • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
  • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz